Thorbecke Voortgezet Onderwijs


Nieuwsbulletin Thorbecke Prinsenlaan

november - december

 
Eerste periode afgesloten

We hebben de eerste periode van dit schooljaar afgesloten. De cijfers en het voortschrijdend gemiddelde kunnen jullie in Magister zien.
Zoals eerder vermeld: na overleg met de Ouderraad hebben we besloten alleen nog het eindrapport op papier uit te delen: niemand zag nog de meerwaarde van papieren tussenrapporten en het scheelt veel papier.
 
Schoolexamens
Speciale aandacht natuurlijk voor de resultaten in de eerste SchoolExamenweek. De meeste examenkandidaten liggen op koers om te slagen. 24 leerlingen hebben we, op basis van hun resultaten én hun werkhouding, uitgenodigd voor een extra intensieve schoolweek.
Zij werken van maandag 2 tot en met vrijdag 6 december in een rustig lokaal, onder leiding van meneer Willems, extra aan de vakken waarin beter moet worden gescoord om te kunnen slagen.
De vakdocenten zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en/of extra lesmateriaal.
 
Kunst met een kaarsje
De schoolexamens vinden overigens niet allemaal plaats in lokalen-met-busopstelling. Kijk maar eens naar het decor van het examen Kunst Beeldend. De opdracht is het maken van een stil leven, in een van de drie technieken die zijn aangeleerd. Tafels in een kring, muziekje op de achtergrond, kaarsje op tafel, de te schilderen partij groenten in het midden.
Mevrouw Van Broekhoven zorgde voor perfecte omstandigheden.


Rapportvergaderingen op 5 december
Op 5 december vinden alle rapportvergaderingen plaats.
De meeste leerlingen zijn dan vrij, behalve de examenkandidaten met een blokrooster, de leerlingen die nog onvoldoende staan voor hun Profielwerkstuk, en leerlingen die een afspraak met hun docent(en) hebben om inhaaltoetsen te maken.


Mooi gevecht!
Een bijzondere finale op het Nederlands kampioenschap Karate. Onze eersteklas-leerlingen Meadow en Adriana stonden tegenover elkaar. Adriana pakte de gouden medaille!

Personeelszaken
We hebben onze samenwerking met docent meneer Verbrugge (Duits) verbroken. Dat was na twintig jaar een verdrietige, maar ook een noodzakelijke stap. Dank aan de leerlingen en ouders die hun signalen hebben gedeeld en ons het vertrouwen (en de tijd) hebben gegeven om dit op een respectvolle manier op te lossen. We zijn in gesprek met een aantal kandidaten voor de opvolging, die (zónder lastige roosterwijzigingen) de vacature kunnen invullen.
Mevrouw De Jong (Geschiedenis) is afgelopen maandag, iets eerder dan gepland, begonnen aan haar zwangerschapsverlof. Met meneer Vleeskens hadden we haar vervanger al in huis voor de meeste van haar klassen. De andere klassen krijgen met ingang van 10 december les van meneer Glerum.
Met meneer van Zelm hebben we (per 1 november) ook de vrijgekomen TOA-uren (Technisch Onderwijsassistent) weer ingevuld, zodat alle practica professioneel georganiseerd blijven. Mooi om te zien dat hij zijn werk met zó veel plezier doet!
Op de foto hieronder zien jullie hem lopen tijdens een Praktische Opdracht Scheikunde in havo5.


 

CultUUR
Havo4 en vwo4 bezochten in het Nederlands fotomuseum een tentoonstelling van werk van Ed van der Elsken. Daarna gingen ze op Rotterdam Zuid, onder begeleiding van een professionele fotograaf, aan het werk met straatfotografie.

Gast aan tafel
We verbinden ons onderwijs graag met de praktijk en met de stad om ons heen. Mevrouw Bronstring (Bedrijfseconomie) regelde een gastles door een Rotterdamse accountant, die vertelde over haar rol in de verslaglegging door bedrijven. Daarna gingen de leerlingen aan de slag met een pittige casus.

Foute Kersttruiendag
Vwo4 en vwo5 organiseren op dinsdag 17 december de Foute Kersttruiendag nog grootser dan in de voorgaande jaren. Met tal van activiteiten zamelen de leerlingen geld in voor Save the Children: van het verkopen van cupcakes tot auto's wassen en een pannatoernooi. Ook kan een donatie worden gedaan in de collectebus voor Save the Children. Deze collectebus is ook aanwezig op het kerstgala, voor ouders die hun kinderen komen brengen en halen.
Rondom de organisatie, promotie en financiële afwikkeling van deze dag schrijven de bedrijfseconomieleerlingen een Praktische Opdracht.
En iedereen doet mee natuurlijk...

 


Liefde voor het lezen
Mevrouw Maas (Nederlands) vindt het belangrijk dat haar leerlingen literatuur lezen. Ze gaf haar leerlingen in de eerste klas (!) de opdracht om een boek dat ze hadden gelezen weer te geven in een mindmap.
Hieronder twee van de vele voorbeelden waarmee de eersteklassers zichzelf overtroffen!

 

Thorbecke dubbel gecertificeerd!
Elk jaar wordt onze school geaudit voor de LOOT-status. Die status biedt de wettelijke basis voor de extra faciliteiten die we onze topsporters bieden. Dat is een serieuze zaak, waarin zowel onze inhoudelijke prestaties als onze werk- en verantwoordingsprocessen nauwkeurig worden bekeken, ook via gesprekken met leerlingen en ouders. Onze LOOT-status is voor vier jaar verlengd!
Later werd bekend dat onze rector Mirjam Berkhout voorzitter wordt van de stichting LOOT, de koepel van alle LOOT-scholen in Nederland.
Ook onze DAMU-status (de wettelijke basis voor de extra faciliteiten voor onze topdansers) werd ook weer voor vier jaar verlengd.
We zijn er trots op!
 
Köln, Bruxelles en Barcelona
Op 13 december maken we met vwo4 en havo4 (en waarschijnlijk ook vwo5) een educatieve trip naar Keulen. Daarmee wordt een mooie, lange Prinsenlaan-traditie in ere hersteld voor leerlingen met Duits in hun pakket.
Op dezelfde dag gaan de leerlingen die voor Frans kozen naar Brussel.
Wij danken onze Ouderraad voor de financiële bijdrage aan deze reizen.
Met een aantal leerlingen zijn we aan het onderzoeken hoe we de buitenlandse-reis-traditie voor havo4, vwo4 en vwo5 weer kunnen oppakken. Barcelona is het reisdoel van de leerlingen en de beoogde periode is eind april.
 
Profielwerkstuk
Nagenoeg alle examenleerlingen hebben een conceptversie van hun Profielwerkstuk ingeleverd. Het grootste deel van het onderzoek is daarmee gedaan. Nu is het tijd om hier een conclusie aan te verbinden. Deze week ontvangen alle leerlingen hun cijfer voor hun concepten, en de feedback van hun begeleider(s). Deze feedback kan worden verwerkt in de eindversie, die op maandag 16 december moet worden ingeleverd.
De leerlingen met een onvoldoende voor hun conceptversie werken op donderdag 5 december de hele dag op school aan hun eindversie. Het doel is immers dat alle examenkandidaten hun profielwerkstuk met een 7 of hoger afronden.
Het laatste onderdeel van het Profielwerkstuk betreft de presentatie. Hierbij zijn jullie als ouders van harte welkom! Nadere informatie daarover volgt!


Opgefleurd
Dat Fleur Maas driedubbel supergetalenteerd is, kreeg ze in haar schoot geworpen. Maar hoe hard ze werkt om die talenten te verzilveren, is in alle opzichten haar eigen topprestatie. Haar studiebegeleider meneer Spruijt zette Fleur in het zonnetje...

 

Onderwijs
Mevrouw Koopman Biologie deed met haar vwo1-klassen een Praktische Opdracht Microscopie. Op de foto’s zien jullie de essentie van het hele onderwijs: nieuwsgierigheid. Prachtig om te zien!
 
 
Miniconomy
De leerlingen op de foto hieronder doen een simulatiespel. Meneer Vervloet (Economie) behandelde eerst de lesbrieven Rekonomie en Vraag&Aanbod. Daarmee gingen de leerlingen aan de slag, in concurrentie met elkaar, net als in de echte economie. Mooi om te zien hoe het verschil tussen simulatie en werkelijkheid steeds dunner werd.
Het cijfer voor deze opdracht baseerde meneer Vervloet op inzet en werkhouding tijdens de simulatie én de kwaliteit van het verslag dat de leerlingen er van maakten.
 
 
Highschool Golf
In samenwerking met de beste Nederlandse golfer aller tijden, Joost Luiten, zijn we bezig om volgend schooljaar een Highschool Golf te starten. De pilot doen we met een groep (eerstejaars en derdejaars) sportklassers. Op het filmpje zien jullie dat Joost zelf daadwerkelijk betrokken is.
Op 17 december is de volgende sessie met Joost. Ondertussen heeft hij via social media, vanuit alle uithoeken van de wereld, volop contact met een aantal leerlingen. Ouders zijn op 17 december weer van harte welkom om zelf te zien hoe hun kinderen in de afgelopen twee maanden al vooruit zijn gegaan.


 
Debatwedstrijden
Kennis vergaren, meningsvorming, inleven in standpunten van anderen, spreken in het openbaar: dat zijn vaardigheden die jullie kinderen in hun leven nodig zullen hebben. Daarom organiseren we elk jaar debatwedstrijden. Eind november werd er gediscussieerd over (onder meer) het halveren van de veestapel in Nederland, de zin van een algemeen rookverbod, en de wenselijkheid van het vliegveld in Lelystad.
Bij het bepalen van de cijfers wordt gelet op: presenteren, betrokkenheid bij het debat en de kwaliteit van de argumenten. En mooi dat de meeste leerlingen zich hadden gekleed voor de gelegenheid!
 
 
Eersteklassers heel tevreden!
We hielden een enquete onder de eersteklassers. Om te weten waar we dit jaar op kunnen letten én wat belangrijk is in de werving voor nieuwe eersteklassers (die alweer in volle gang is). We zijn heel trots op het resultaat. Onze leerlingen gaven ons gemiddeld een 8,7! Eén belangrijke onderbouwing van een topcijfer willen we jullie niet onthouden: de panini’s in de kantine zijn héél lekker!
 
Trouw aan Thorbecke
Hieronder, rechts op de foto, zien jullie Patrick van Daalen.
Hij is oud-leerling van onze school, vader van Meadow uit H1A én de succesvolle coach van onze leerling Kaylee van Haaren (links op de foto, met haar zilveren medaille op het NK Karate 2019).
 
 
 
Kerst-schoolfeest 2019
Samen met onze leerlingen organiseren we weer een schoolfeest.
Donderdag 19 december 2019.
Voor de eerste en tweede klassen: van 19.30 tot 22.00 uur.
Voor de derde tot en met de zesde klassen: van 21.00 tot 01.00 uur.
De locatie hebben we samen met de leerlingen uitgezocht.

Club Rev3rse!
Schiestraat 40 in Rotterdam-Centrum,
volop gelegenheid voor kiss&ride.


Hieronder zien jullie de uitkomst van een enquete
waarin we de leerlingen vroegen welke muziek ze van de DJ’s verwachten... 
 
Donderdag 19 december 2019
In de ochtend gaan de eerste en tweede klassen schaatsen en zijn daarna vrij.
De klassen 3 tot en met 6 zijn vanaf 13.30 uur vrij; voor de bovenbouw vervalt dan de tweede pauze zodat het zesde uur om 12.45 uur begint.
 
Guus in Oranje
Guus Baars debuteerde in het Nederlands Elftal Onder17.
Na afloop werd deze prachtige foto gemaakt: vader en zoon, na afloop van het debuut, op een tribune in Florida....
 
Highschool Voetbal
Volgende stap in de professionalisering van onze highschool voetbal! We voegden Coen van der Hoeven toe aan onze trainersploeg. Deze techniektrainer heeft een grote reputatie, tot op het allerhoogste niveau. De baas zijn over de bal is zijn devies. In het filmpje een voorbeeld van een oefening, waarin de jongens en meiden ondertussen al flink vooruit zijn gegaan!
 


Jong ontmoet oud
Laatste berichtgeving over ons project met de LeefJeUitFoundation van de Rotterdamse topzakenman Michel Perridon. 
Onze 100 derdeklassers ontmoetten in september 100 Rotterdamse ouderen tijdens een Rondje Rotterdam.
Eind oktober was de terugkom-middag: onze derdeklassers ontvingen de ouderen in onze eigen aula. Dat leverde wéér mooie ontmoetingen op.
 


Aan de eerste ontmoeting was een opdracht voor Nederlands verbonden: kom terug met een levensverhaal van een van de ouderen en schrijf dat op.
Voor de drie beste verhalen had Michel Perridon drie forse prijzen ter beschikking gesteld: Sofie, Rik en Sophie waren de winnaars en kregen de prijzen op school bezorgd.

 
 
Tenslotte
Sinds dit seizoen zitten ook de meiden van Feyenoord Onder14 op Thorbecke. Ze zijn binnen de school een flinke fanbase aan het opbouwen, zo bleek ook afgelopen zaterdag weer...
 

Agenda december 2019 en januari 2020

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!