Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Communicatie

Ouderportaal

Via het ouderportaal kunnen ouders en leerlingen inloggen en alle informatie over cijfers, huiswerk, contact met docenten enz. bekijken.

Ouderraad

De locatie Prinsenlaan heeft een zeer actieve ouderraad die regelmatig bijeen komt. Daarnaast kunnen ouder(s)/verzorger(s) uit de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke ouderraad.

 

Medezeggenschapsraad

In de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft momenteel een tweetal ouders/verzorgers zitting. De vertegenwoordigers van alle ouders/verzorgers worden via deze raad betrokken bij het beleid van de school.
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!