Thorbecke Voortgezet Onderwijs

“Een gezond Thorbecke Nieuwerkerk”

Thorbecke Nieuwerkerk wil structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van haar leerlingen en haar medewerkers bevorderen. Ons motto is hierbij : Mens sana in corpore sano’ - Een gezonde geest in een gezond lichaam’

De school voert een actief en structureel beleid ten aanzien van gezonde voeding. In de onderstaande punten wordt dit nader verklaard. Een gezonde levensstijl in een kleinschalige veilige leeromgeving zijn basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van een leerlingen op cognitief- en de sociaal-emotioneel gebied. Tevens heeft dit een positief effect op de schoolprestaties en de schooluitval.

Kantine aanbod

Dit houdt in dat er op papier beschreven is welk beleid gehanteerd wordt om een gezond aanbod in de schoolkantine volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum te garanderen. In de voorbespreking met de cateraar binnen de school worden concrete afspraken gemaakt dat de cateraar zich zal houden aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Tevens zal de cateraar aan het eind van een schooljaar inzage geven in het bestedingspatroon. Vervolgens worden er nieuwe afspraken gemaakt aangaande het aanbod voor het daarop volgende schooljaar. Ook ouders en leerlingen worden betrokken bij het aanbod van de cateraar.

Activiteiten

Er is binnen het team draagvlak gecreëerd om actief mee te werken aan het gezondheidsmotto van de school. De school faciliteert in tijd, geld en inzet om leerlingen en ouders actief te betrekken bij een gezonde opvoeding en levensstijl. Jaarlijks zijn er voorlichtingsavonden omtrent de gezondheidsthema’s en organiseren we een Gezondheidsweek. In deze week staan voeding en bewegen centraal. De school krijgt daardoor inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen. De gegevens van de Body Mass Index zijn uitsluitend inzichtelijk voor de jeugdverpleegkundige die aan de school is verbonden. Tijdens de lessen lichamelijke oefening wordt een test afgenomen die een beeld geeft over de totale fitheid van een leerling.

Lessen

In de lessen biologie en ook in de mentorlessen wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en gezonde leefstijl. Dit sluit aan op de gezondheidsweek en is geïntegreerd in de lespakketten van alle leerjaren. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de lespakketten “weet wat je eet” en de website van het Voedingscentrum,  “de eetmeter” en andere links.

Samenwerking

De school heeft voor alle leerlingen een signalerings-, zorg- en verwijsstructuur rond vragen en problemen over voeding en gewicht. Denk aan ZAT-teams, docenten, zorgcoördinatoren, mentoren, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werkers. Tevens werkt de school samen met de GGD. Wekelijks is de jeugdverpleegkundige 1 dag per week aanwezig om de leerlingen te adviseren op het gebied van een gezonde levenswijze.

 

 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!