Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Leerlingondersteuning

 
Op de Thorbecke Merkelbachstraat worden leerlingen zo goed mogelijk ondersteund binnen onze mogelijkheden. Zo hebben wij verschillende medewerkers die hierin een rol spelen:
 
De mentor, docent, studiecoördinator (topsporters / topdansers) en de afdelingsleiders spelen een rol in de 1e lijnszorg. Dit betreft reguliere ondersteuning. Dit kan betrekking hebben op de resultaten, de werkhouding, het gedrag en het welzijn van de leerling. 
 
Als er extra ondersteuning nodig is, dan wordt er gekeken of we dit binnen de 2e lijnszorg kunnen organiseren. De ondersteuningscoördinator speelt hierin een belangrijk rol. We werken dan samen met de dyslexiecoach, schoolmaatschappelijk werker en de onderwijspsycholoog. We bespreken leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het intern zorgoverleg. 
 
Als er extra ondersteuning of kennis nodig is van externen (medewerkers die niet direct op school werkzaam zijn) dan spreken we over de 3e lijnszorg. Een externe medewerker is bijvoorbeeld de leerplicht ambtenaar, jeugdverpleegkundige, consulent passend onderwijs, begeleider vanuit een wijkteam, wijkagent, ambulante begeleider of begeleiders die buiten school betrokken zijn bij een leerling/gezin. 
 
Verschillende documenten kunt u terugvinden via deze website (klik op de link aan de linkerkant):
- Niet-pestenprotocol
- Dyslexieprotocol
- Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
- Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
 
Voor meer informatie over leerlingondersteuning kunt u terecht bij mevrouw Velberg (ondersteuningscoördinator) via e-mailadres  dvelberg@tvo-rotterdam.nl
 
 
 
 
 
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!