Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Reglement ict Thorbecke V.O. 

Op de Thorbecke Merkelbachstraat werk je geregeld met een vaste computer of laptop. Het meenemen van een laptop of tablet is toegestaan. Bij de toegenomen mogelijkheden die het leren op afstand ons biedt, komt de noodzaak deze verstandig en met respect te gebruiken. Daarom is er een reglement voor het computergebruik op Thorbecke V.O. opgesteld.
 
1. Respecteer anderen 
Communiceer via de computer met mensen zoals je dat normaal ook doet. Gebruik 
beschaafde taal. Roddel niet over anderen en beledig niemand. Gebruik niet het werk of de 
ideeën van anderen alsof ze van jou zijn. 
2. Houd persoonlijke informatie vertrouwelijk. 
Geef nooit naar buiten toe je naam, wachtwoord, telefoonnummer, adres, leeftijd of andere 
persoonlijke informatie. Geef deze informatie over anderen ook niet door. 
3. Je eigen account 
Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen account. Laat niemand gebruik maken van jouw 
account. Houd je wachtwoord geheim; vertel het aan niemand, zelfs niet aan je beste 
vriend(in). Gebruik een wachtwoord dat moeilijk voor anderen te raden is (geen 
telefoonnummers, postcodes, namen van huisdieren enz.), en verander van tijd tot tijd van 
wachtwoord. Het is ten strengste verboden in te loggen onder andermans account. 
4. Inbreuk op de veiligheid 
Een inbreuk op de veiligheid moet onmiddellijk aan een leerkracht worden gerapporteerd; 
demonstreer het niet aan anderen, en gebruik de computer niet langer. Probeer niet door de 
veiligheidsvoorzieningen van de software te breken, inclusief de bescherming die 
wachtwoorden bieden. Dit is de elektronische manier van het afsluiten van een bepaalde 
ruimte. Het breken daarvan zal ernstige consequenties met zich meebrengen. 
5. Documenten 
Het is niet toegestaan bestanden te veranderen of te verwijderen die op de schoolcomputers 
staan, behalve de eigen documenten. 
6. Materiaal dat niet voor onderwijs is bestemd. 
Probeer niet om toegang te verkrijgen tot pornografisch materiaal, spelletjessites, enz. 
Gebruik het internet alleen om toegang te verkrijgen tot materiaal dat bestemd is voor 
schooldoeleinden. Vermijd daarom sites die geen enkel verband hebben met het doel waarom je achter de computer zit en handel volgens de instructies die je van de docenten gekregen hebt. 
 
Enige voorbeelden van niet toegestane activiteiten: 
• Het gebruikmaken van programma's die niet voor onderwijsdoeleinde zijn.
• Als je materiaal ontvangt via Office dat niet passend is, neem dan onmiddellijk 
contact op met de docent of mentor. Antwoord niet op dergelijk berichten. 
• Vraag altijd toestemming alvorens iets van het Internet te downloaden. 
• Het is niet toegestaan de schoolcomputers te gebruiken voor eigen commerciële of 
politieke doeleinden. 
• Respecteer het copyright van de software. Maak geen kopieën van commerciële 
software. Plaats geen software op de servers van het Thorbecke VO waarop copyright berust. 
• Neem de noodzakelijke voorzorgen om geen virussen het systeem in te brengen. 
• Verander geen instellingen aan programma’s die op de server van de school staan. Gedraag je rustig rond de computers, zit niet aan de toetsenborden, muizen en andere apparatuur van je buren. 
• Bescherm onze computer hardware. Eet of drink nooit in de nabijheid van computers. 
Sluit altijd de programma’s af, alvorens de computer uit te zetten. Maak geen 
randapparatuur los die met de computer verbonden is; meld direct bij een leerkracht 
als je bemerkt dat er iets vernield is of wordt. 
 
Het niet nakomen van dit reglement kan tot het verbod op toegang tot de schoolcomputers leiden of andere consequenties. 
 

Inloggen...

Bekijk de handleiding voor het ouderportaal.


Inloggevens vergeten?

Zit jij in groep 8?

Thorbecke VO is een actieve openbare scholengemeenschap met vier locaties met de nadruk op talentontwikkeling, sport, bewegen en dans. We motiveren je om het beste uit jezelf te halen!